NA MWANTANGA AME

SERIKALI ya Zanzibar hivi karibuni imetangaza neema kwa wakulima wa zao la mwani kwani inakusudia kupandisha bei ya zao hilo.

Hatua hizo za serikali inafaa kupongezwa kutokana na muda mrefu wakulima za wa zao hili wamekuwa wakilalamikia bei ya mwani kwa nini haifanani na zao la Karafuu, wakati kazi inayowapata ni kubwa hadi pale wanapovuna.

Kilimo hiki cha Mwani kimekuwa kikiwashirikisha wakulima wa tabaka la chini kimapato kutokana na wengi wao wanaofanya kazi hii ni watu wasiokuwa na kipato na wameamua kujishughulisha na kazi hizi ili zichangie kuinua hali zao za kiuchumi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Hatua za kuliongezea tija zao la mwani zimechukuliwa ikiwa ni utekelezaji wa ahadi ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya kuwapa wakulima wa zao hilo Unguja na Pemba, vihori 500 kwa kwa ajili ya kubebea mwani tayari imetekelezwa.

Hilo linakuja kama ilivyoelekezwa katika kifungu cha 76(c) cha Ilani ya CCM ya Uchaguzi Mkuu wa mwaka 2015, ambacho kinasema kwamba serikali itaendelea kununua vihori 500 vya kubebea Mwani na kuvisambaza kwa wakulima wa Mwani 3,000 Unguja na Pemba, ili kuongeza uzalishaji mwani na kuhamasisha wafugaji wa samaki, Chaza, Kaa, Kamba na Majongoo, ili kuendeleza uzalishaji wa mazo hayo na kusimamia utafutaji wa masoko.