NAIROBI, KENYA

MAJI katika Ziwa Naivasha yanapungua kwa 0.5m kila wiki kutokana na ukame ambao umeathiri kaunti 23.

Hali imekuwa mbaya zaidi kutokana na utoroshwaji mkubwa wa maji katika eneo la vyanzo vya maji unaofanywa na wakulima wadogo.

Takwimu kutoka Muungano wa watumiaji Rasilimali za Maji za Ziwa Naivasha zinaonyesha kuwa vijito vingi vinavyotiririka kutoka eneo la vyanzo vya maji vimekauka.

Mwenyekiti wa chama hicho Enock Kiminta alisema hali inazidi kuwa mbaya siku hadi siku, huku akihofia viwango vya maji vinaweza kushuka zaidi.

Akizungumza mjini Naivasha, Kiminta alisema kati ya vijito 13 kutoka Msitu wa Aberdare vinavyotiririsha maji kwenye Mto Malewa, saba vimekauka.

“Mabadiliko ya hali ya hewa ni ya kweli kwani tumeona vijito vingi vinavyotiririka kwenye Mto Malewa vikikauka kutokana na shughuli za binadamu na kiangazi,” alisema.

Kiminta alisema viwango vya maji katika ziwa hilo vimepungua kutoka 1890.65m kutoka usawa wa bahari wiki iliyopita hadi 1889.5m, tone la zaidi ya 0.5m.

Alisema Mto Malewa ndio pekee unaoingia ziwani kwani mito ya Gilgil na Karati imekauka kutokana na hali mbaya ya hewa.

“Ziwa Naivasha linategemea sana maji kutoka Mto Malewa na kwa sasa viwango vyake ni vya chini kutokana na mvua kidogo na kunyweshwa na wakulima wa maeneo ya juu,” alisema.

Kiminta alisema kuwa ikiwa haitodhibitiwa, uchukuaji huo unaweza katika siku zijazo kuathiri vibaya viwango vya maji katika Ziwa Naivasha na mashamba ya maua katika eneo hilo.

Alilaumu uondoaji haramu kwa kushindwa kutekeleza sheria, akiongeza kuwa mashirika ya serikali yaliyopewa jukumu la kufanya hivyo yanakabiliwa na changamoto za kifedha na uwezo.

Mwenyekiti wa Naivasha Francis Muthui alisema sehemu za eneo la vyanzo vya maji zimerikodi mvua kidogo, na hivyo kusababisha kushuka kwa viwango vya maji katika ziwa hilo.

“Katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita viwango vya maji kuzunguka ziwa vimepungua kidogo na hii inaweza kuendelea ikiwa hali ya hewa haitobadilika,” alisema.